Vad menas när folk pratar om SEO

Sökmotoroptimering (SEO)

Från engelskans ’Search Engine Optimisation’ eller förkortat SEO. Är ett samlingsnamn för de olika metoder och tekniker som används för att få er webbsida att synas så högt upp…

 

som möjligt bland resultaten vid sökningar i sökmotorer. T.ex. Google.

 

Genom att identifiera rätt sökord, och över tid förbättra placeringarna på din hemsida eller blogginlägg med dessa sökord, kan ni uppnå ökad trafik/ antal besök till er företagsblogg. Vilket även kan leda till ökad försäljning om ni har en webbshop kopplad till hemsidan. Konkurrensen om synlighet på nätet är stenhård och om ert domännamn a.k.a webbadress-länk inte syns bland de övre sökresultaten hos t.ex. Google, kommer sannolikt största delen av era potentiella kunder aldrig hitta just er webbsida.

Sökmotorernas mål är att visa det bästa relevanta svaren på användarens sökning. Därför handlar sökoptimering i första hand om att förbättra webbsidor och göra innehållet så relevant som möjligt för sin målgrupp. Detta är av väldigt stor vikt även för er webbshop, er e-handel. Sökmotorer försöker tolka och förstå innehållet på en webbsida och genom att ständigt förbättra innehållet som sökmotorerna lägger stor vikt vid, kan man öka relevansen för de sökord som du eller ert företag vill synas på gällande blogginnehåll eller era tjänster och produkter. Utöver innehållets relevans analyserar sökmotorer hur en webbplats tekniskt sett är uppbyggd och hur innehållet är strukturerat. Andra viktiga faktorer är även internlänkning och hur andra webbplatser länkar till er. Allt detta väger en sökmotor ihop och bedömer hur pass viktig din/ företagets hemsida är uppbyggd jämfört med era konkurrenters hemsidor.

I detta fall, är det absolut värt att t.ex. anlita en copywriter. En konsult som hjälper er att skapa bra texter, bra innehåll.

 


 

Analyser som seoweb.se rekommenderar ert företag att följa för att på bästa sätt kunna optimera er blogg eller företagets hemsida:

 • Hur är webbsidan uppbyggd?
 • Genom vilka sökmotorer och andra webbsidor (externa länkar) får du dina besökare?
 • Vilka sökord använder era potentiella kunder när de söker efter tjänster och produkter?
 • Vilka sökord är relevanta för ert företag?
 • Behöver er hemsida uppdateras / ändras för att kunna synas bra?
  Med uppdatering menas, att med tiden kan ni behöva justera texter och innehåll som följer tiden.
 • Vilken placering har företagets hemsida hos t.ex. Googles sökresultat?

Dom mest vanligaste sökmotorer som används idag: Google, Bing eller t.ex. Yahoo.

 

Tre viktiga faktorer som kan avgöra rankningen hos sökmotorerna:

 1. Hemsidan är tekniskt optimerad och uppbyggd enligt modern webb-standard samt följer t.ex. Googles riktlinjer för webbplatser.
 2. Hemsidan eller blogginlägg innehåller relevant innehåll och sökord för att locka kunder.
 3. Hemsidan inger förtroende hos sökmotorerna. Det sker genom att det finns relevans mellan de sökord som den ska synas på. Bl.a. mängden och kvaliteten på inkommande länkar. Hemsidans struktur och intern länkning. Innehåll som uppdateras regelbundet, dns, hosting, laddningshastighet, mobilanpassning etc.

webboptimering

 


 

OLIKA BEGREPP OCH DESS BETYDELSE

DNS
DNS är en hierarkisk databas vilket innebär att informationen är lagrad i en trädstruktur, som gör att det går snabbt att hitta fram till den information som man är intresserad av.

HOSTING (serverhosting)
Hosting är ett begrepp som innebär att en server (ditt webbhotell) står inhyst hos någon annan (ett företag för webbhotell).

Många företag har idag en eller flera servrar som används i den dagliga verksamheten. Dessa servrar kan vara till för fillagring, databaser, mailsystem, ekonomisystem eller andra verksamhetsspecifika system. Vad som kan märkas efter en tids drift är att systemen behöver skötas om. Det får inte bli för varmt där servrarna står, backuper måste tas regelbundet, uppgraderingar och annat underhåll måste göras. Servrarna måste stå säkert så att ingen obehörig kommer åt dem.

Detta avgörs mycket av vilken leverantör (webbhotell) som ni valt att ha webbsidan hos.

Anledningen till att man väljer serverhosting kan vara en eller flera till exempel:

 • Få kontroll på IT-kostnaderna
 • Fokusera på företagets kärnverksamhet och inte behöva lägga resurser på teknik
 • Ingen investeringskostnad för inköp av nya servrar
 • Organisationen växer eller förändras och serverparken måste kunna anpassas i takt med detta
 • Hög IT-säkerhet
 • Möjlighet till en annan grad av support än vad den egna organisationen kan erbjuda

 

 

LADDNINGSHASTIGHET
I en studie testade Google hastigheten på mobilsajter i 17 st europeiska länder och elva olika verksamhetsområden. De fick fram en genomsnittlig laddningshastighet i Sverige på 9,5 sekunder, vilket är mer än sex sekunder långsammare än vad bästa praxis dikterar. Nästan var fjärde person handlar via mobilen under det senaste kvartalet i Sverige (2017). Dessa siffror borde vara ett uppvaknande för många svenska företag, även de som inte säljer produkter direkt online. Vi blir allt mer bekväma med att använda mobiltelefonen även för mer komplexa uppgifter och det gäller även förfrågningar hos tjänsteföretag och inte minst informationsinsamling.

 

MOBILANPASSAD SIDA
Du kan ha världens snyggaste bilder eller finaste färger på din hemsida men om ditt innehåll inte presenteras på rätt sätt, inte är intressant eller relevant för besökarna, se surfar de vidare direkt, kollar in nästa sida som t.ex. Google visar i sökresultatet.

I vanliga fall letar man inte efter snygga bilder på ditt företags hemsida, utan man har ett problem eller ett behov och du eller ditt företag ska helst presentera er som den leverantören som kan hjälpa besökaren bäst.

 

online adwords

 

Vi hopas att vår beskrivning av SEO har hjälpt dig att få lite mer klarhet om begreppet.